PENGENALAN AGAMA ISLAM

ASAS AJARAN ISLAM - CTU101
 1. ISI KANDUNGAN
 2. SUKATAN PELAJARAN ASAS ISLAM
 3. RINGKASAN SYARAHAN MINGGUAN
 4. BAHAN BACAAN
 5. SISTAM PENILAIAN  
 6. TEKNIK MENULIS SEBUAH ESEI
 7. HAFAZAN DAN ANALISA AL QURAN
 8. SOALAN TAHUN LEPAS
 9. BACAAN TAMBAHAN 1
 10. BACAAN TAMBAHAN 2
 11. MAKNA BACAAN SOLAT
 12. SEMAK MARKAH ANDA 50%

ASAS PEMIKIRA DAN TAMADUN ISLAM - CTU151
 1. ISI KANDUNGAN
 2. RINGKASAN SYARAHAN MINGGUAN
 3. BAHAN BACAAN
 4. BACAAN TAMBAHAN 1
 5. BACAAN TAMBAHAN 2
 6. PENILAIAN KURSUS
 7. PANDUAN MENULIS KARANGAN 
 8. HAFAZAN DAN ANALISA AL QURAN
 9. SOALAN-SOALAN TAHUN LEPAS
 10. MARKAH KERJA KURSUS 50%
 11. MAKNA BACAAN SOLAT
SAINS DAN TEKNOLOGI ISLAM - CTU211
 1. ISI KANDUNGAN
 2. JADUAL SYARAHAN 
 3. RINGKASAN SYARAHAN MINGGUAN 
 4. PANDUAN PENILAIAN PELAJAR
 5. PANDUAN MENULIS ESEI
 6. SOALAN-SOALAN TAHUN LEPAS
 7. KOLEKSI BAHAN BACAAN
 8. MAKNA BACAAN SOLAT
 9. SEMAK MARKAH ANDA 50%
TAMADUN MELAYU - TITAS 1
 1. KANDUNGAN
 2. CARA MENULIS SEBUAH ESEI
 3. BAHAN-BAHAN RUJUKAN
 4. BUKU TAMADUN ISLAM
 5. E-BOOK TAMADUN ISLAM
 6. TEKNIK PENILAIAN
 7. MAKNA BACAAN SOLAT

INTERAKSI KAUM - TITAS 2
 1. ISI KANDUNGAN
 2. KERJA KURSUS
 3. TEKNIK MENULIS KARANGAN
 4. BAHAN RUJUKAN
 5. NOTA KULIAH
 6. SOALAN-SOALAN TAHUN LEPAS
 7. MAKNA BACAAN SOLAT

MANUSIA DAN MORAL - IDA 102
 1. KANDUNGAN PELAJARAN
 2. BAHAN BACAAN
 3. NOTA RINGKAS
 4. PENILAIAN KURSUS
 5. PANDUAN MENULIS KARANGAN 
 6. SOALAN-SOALAN TAHUN LEPAS
 7. Markah Kerja Kursus

MAKLUMAT TAMBAHAN
 1. ISTILAH DALAM AGAMA ISLAM
 2. BELAJAR CARA-CARA SEMBAHYANG
 3. KE PERPUSTAKAAN AGAMA ISLAM
 4. KOLEKSI SLIDE
 5. TERJEMAHAN ENGLISH KE BAHASA
 6. AL QURAN DAN TERJEMAHAN
 7. SENARAI KITAB-KITAB AGAMA
 8. MAKLUMAT MASJID SELURUH NEGARA SECARA TERPILIH
 9. SENARAI PELAJAR YANG MENGIKUTI KURSUS CTU

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis
MALAYSIA

013-4006206, 011-1070-4212, 011-1078-4731
04-988-2597, 04-9882701, 1 2 3